MUZEUM SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH

Negarantovaná informace
Místo:Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Adresa:Hraběšická 203, 788 13 Hraběšická 203, 788 13 Vikýřovice
Telefon:+ 583 211 688
Mobil:+ 602 629 847
Email:muzeumsilnic@ssok.cz
WWW:http://www.ssok.cz/muzeum.html
GPS:49°58'2,748"N, 16°59'59,280"E

Pro detail klikni (ortofotomapa)

Základní mapa

Fotografie (6)[Zobrazit náhledy]

Muzeum silnic ve Vikýřovicích je muzeem s celorepublikovou působností (od roku 2003), jeho akviziční, prezentační i vědecko výzkumná činnost je zaměřena na celou ČR. Ve sbírkovém fondu muzea je evidováno více jak 1. 500 sbírkových předmětů, muzejní knihovna má již na 500 publikací se silniční tématikou. Zájemcům o silniční historii je celoročně zpřístupněna muzejní badatelna. Vedle stálých expozic jsou ve dvou výstavních sálech instalovány tématické výstavy, v novém přednáškovém sále se konají přednášky.

HISTORIE

Muzeum se nachází v pro v prostorách bývalého Krenišovského dvora ve Vikýřovicích. Objekt za dobu své existence vystřídal několik majitelů. Mezi nejvýznamnější patřil v roce 1690 Jan Jáchym ze Žerotína. Po roce 1848 byl dvůr součástí velkostatku Třemešek, do roku 1861 jej vlastnil JUDr. Eduard R. Ulrich, zeť známého podnikatele Franze Kleina st.. Koncem 19. století byl Krenišovský dvůr začleněn k formujícímu se šumperskému statku, od roku 1911 byl majetkem významného šumperského průmyslníka a politika Karla von Chiari. Po 2. světové válce byl dvůr zkonfiskován a brzy poté zrušen. V roce 1974 byl tehdejším vlastníkem, Státním statkem n.p. Šumperk, předán Okresní správě silnic Šumperk, která zde umístila garáže a cestmistrovství Vikýřovice.

EXPOZICE

 • Via est vita – silnice je život - stálá muzejní expozice věnovaná historii cest a silnic, práci cestářů a silničářů. Vystavena je řada unikátních exponátů, dobové nástroje, dokumenty, mapy, dobové dopravní značky, kroniky. Venkovní expozice ukazuje zajímavé a dosud funkční mechanismy, umístěny jsou zde také ocelové příhradové mosty vyrobené v kleinovských sobotínských železárnách.
 • Po stopách bratří Kleinů - mapování podnikatelského života rodinné firmy bratří Kleinů, která se podílela na mnoha významných siničních, železničních a mostních stavbách 19. století.
 • Z historie a současnosti našich silničních mostů - naše známé i méně známé mosty na dobových pohlednicích a fotografiích, na pamětních mincích, medailích a známkách, na modelech. Zobrazení mostů v dílech umělců.

ZAJÍMAVOSTI

Výstava motocyklů v centru je osazena nadživotní dřevěná socha sv. Kryštofa, patrona všech, kteří se po silnicích pohybují.

PROVOZNÍ DOBA

Celoroční provoz: 10.00 - 16.00 hod.
Zavírací den: pondělí

CENÍK

 • Plné vstupné 50 Kč.
 • Snížené vstupné 30 Kč.
 • Rodinné vstupné (2+3) 110 Kč.

 • Více viz CENÍK

SLUŽBY

 • rezervace: ano, prohlídka mimo návštěvní dobu
 • zapůjčení: publikace se silniční tématikou
 • badatelna
 • přednášky

DOSTUPNOST

 • Vzdálenost vzdušnou čarou: 2 km z centra Šumperka
 • Vlakem: žst. Šumperk, vzdálenost 1,5 km; zastávka Vikýřovice u Penzionu, vzdálenost 200 m.
 • Autobusem: zastávka Vikýřovice U penzionu, vzdálenost 200 m.
 • Pěšky: z centra Šumperka červená TZ (směr Kamenný vrch) a žlutá TZ (směr ZOO park).
 • Na kole: cyklotrasa č. 6414.
 • Autem: parkování v místě, zdarma.


Datum poslední aktualizace článku: 01.04.2015